dr Marcin ƻurowski
e-mail: mz52118@amu.edu.pl
PRACOWNIA ALGORYTMIKI
WYDZIAƁ MATEMATYKI I INFORMATYKI
UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w POZNANIU