mgr Marcin Żurowski
e-mail: marcin.zurowski@amu.edu.pl
ZAKŁAD ALGORYTMIKI I METOD NUMERYCZNYCH
WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI
UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w POZNANIU